Eğitsel Oyun Nedir?

Oyun

Oyuncunun belirli kurallar çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşması temeline dayalı olarak oluşturulmuş eğlence aracıdır.

Eğitsel Oyun

Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir.

Bireysel yetenekleri ortaya çıkaran, geliştiren; takım oyunlarında, yarışma hırsı kazandırarak, kuralları uymayı, sevinci ve üzüntüyü paylaşmayı öğreten, oynarken eğitmeyi amaçlayan bir araçtır.

Temelde ikiye ayrılır:
1) Gerçek Hayat Benzeşim Oyunları: Günlük hayattan roller ve senaryolar içerir.
2) Akademik Oyunlar: Öğrencinin motivasyonunu daha az dikkat çekici başlıklarla bütünleştirmeye çalışan ve çoklu öğretim ortamı sağlayan yazılımlardır.

EĞİTSEL OYUNLARIN TEMEL HEDEFLERİ
· Eğlenerek Öğrenme
· Problem Çözme
· Kritik Düşünme
· Kavram Öğretimi
· Strateji Geliştirme
· Olgunlaşma
Oyunlar, bütün öğrencilerin rahatça anlayıp, etkin katılımlarını sağlayacak düzeyde basit, kolay ve gerçekten ilginç olmalıdır. Bu nedenle seçilen oyunlar öğrencilerin farklı düzey ve yeteneklerine uyarlanabilecek bir esneklikte olmalıdır.
Oyunun kuralları sınıftaki herkesin katılımına izin vermeli ve oyunun belli bir amacı olmalıdır. Bu nedenle oyunun kuralları açık ve net bir şekilde anlatılmalıdır.