Havan nasıl?

Bu oyun, çocukların duygularını sözcüklerle ifade etmesine yardımcı olur. Duygularını anlamlandırmasını sağlar.

Bu oyun genelde grup oyunudur. Rastgele bir şekilde sınıf içinde veya açık alanda toplanılır. Kısık bir şarkı veya başla komutu ile çocuklar rastgele yürümeye başlar. Şarkı durduğunda her bir çocuk karşısında duran çocuğa ‘Bugün havan nasıl?’ diye sorar. Karşısındaki çocuk o gün kendini iyi hissetmiyorsa ‘Bu gün havam yağmurlu, bulutlu, karlı’ veya kendini mutlu hissediyorsa ‘Bugün havam güneşli’ gibi cevaplar verir. Daha sonra oyun böylece herkesin hava durumunu öğrenene kadar devam eder.

Oyun bitiminde öğretmen veya lider konumdaki kişi çocuklarla bir yuvarlak olur ve ‘Sizce kimlerin havası bugün güneşliydi? diye sorar. Çocuklar hangi arkadaşlarının havasının iyi hangi arkadaşının havasının kötü olduğunu gözlemler ve cevap verir. Oyun bu şekilde genişletilebilir.

Çocukların kendi hava durumlarını anlatmalarına olanak sağlanabilir. Söz hakkı verilebilir. Böylece çocuk duygularını anlamlandırır ve duygusal boşalma sağlar.

Yazar: Mısra Kara