Dijital Oyunlar

Ana sayfa Dijital Oyunlar

Eğitsel Oyun Nedir?

Oyun Oyuncunun belirli kurallar çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşması temeline dayalı olarak oluşturulmuş eğlence aracıdır. Eğitsel Oyun Öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan bir öğretim tekniğidir. Bireysel yetenekleri ortaya çıkaran,...