Ana sayfa Fiziksel Oyunlar Bahçe Oyunları Renklerden Duygulara Giden Yol

Renklerden Duygulara Giden Yol

227

YAŞ GRUBU: 6-9 yaş

KONU: Renkler

SÜRE: 90 dakika

KAZANIMLAR:
Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.
Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar
Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.
Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.
Kazanım 17. Neden sonuç ilişkisi kurar.
Kazanım 19. Problem durumlarında çözüm üretir.

Kazanım 2. Sesinin uygun kullanır.
Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.
Kazanım 4. Sözcük dağarcığını geliştirir.
Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.
Kazanım 1. Kendisine ait özellikleri tanır.

Kazanım 2. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.
Kazanım 4. Bir olay veya durumla ilgili başkalarının duygularını açıklar.
Kazanım 5. Bir olay veya durumla ilgili olumlu/olumsuz duygularını uygun yollarla gösterir.
Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.
Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.
Kazanım 15. Kendine güvenir.

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.
Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

MATERYAL: Renkli mukavvalar, zarf, ifade kartları ya da hikaye kartları, müzik

ÖĞRENME SÜRECİ:

ISINMA:

1.Etkinlik:
Lider, çocuklardan birine top verir. Ardından müzik açar. Çocuklar müzik eşliğinde sınıf içinde dolaşır, dans eder. Müzik durduğunda top elinde olan çocuk kendi ismini söyleyerek topu havaya atar (Benim adım Feyza.) Top hangi çocuğun önüne gelirse o çocuk topu alır ve yine aynı şekilde lider müziği başlatır. Müzik durduğunda çocuk kendi ismini söyleyerek topu havaya atar. Bu etkinlik tüm çocuklar ismini söyleyene kadar devam eder.

2.Etkinlik:
Lider çocukları ikişerli gruplara ayırır, sırayla grupları ayağa kaldırır. İlk grup ayağa kalkar diğer çocuklar oturur. Ayaktaki çocuklardan birinin gözleri bağlanır ve grup arkadaşı gözleri bağlanan çocuğun arkasına geçip omzundan tutar. Bu sırada oturan çocuklar aralarında bir renk seçerler ve ayakta duran ilk grup arkadaşlarına söylerler. Gözleri bağlanan çocuğun arkasına geçen çocuk, gözleri bağlanan arkadaşını sağa-sola şeklinde yönlendirerek sınıf içinde istenilen renkte eşya bulmaya çalışırlar. Etkinlik sınıftaki tüm çocuklar oynayana kadar devam eder.

CANLANDIRMA:
1.Etkinlik:
Lider daire seklinde kesilmiş renk renk mukavvaları yere çember şeklinde yerleştirir. Çocukların her biri farklı renklerde olan mukavvaların üstüne geçer. Ardından lider şarkı açar. Bu sırada çocuklar yer değiştirmeye başlar ve müzik durduğunda çocuklarda oldukları yerde kalırlar. Lider, çocuklara bulundukları yerin renginde zarflar dağıtır. Zarfın içinde üç adet ifade kartı (gülen yüz, şaşkın yüz vs.) vardır. Çocuklardan sırayla zarfın içindeki ifadeleri bir olay örgüsü içinde canlandırmaları istenir.

2.Etkinlik:
Bu etkinlik bir önceki etkinliğin devamı niteliğinde uygulanabileceği gibi kendi başına da uygulanabilir. Yukarda ki etkinliğin zarflar dağıtılana kadarki kısmı aynı olur ama bu sefer zarfın içinden hikaye kartları çıkar ve çocuklardan bu hikayelerin canlandırılması istenir.

DEĞERLENDİRME:
1. Oyunumuzu nasıl buldunuz?
2. Hangi ifadeyi canlandırırken zorlandınız?
3. En çok hangi ifade hoşunuza gitti?
4. En mutlu olduğunuz anı bizimle paylaşabilir misiniz?
5. En üzgün olduğunuz anı bizimle paylaşabilir misiniz?
6. Yer değiştirme sırasında gelen renkler sizi mutlu etti mi?
7. Günlük hayatta en çok hangi rengi kullanırsınız?

Yazar: Feyza Nur Yaşar